Úhly ručiček hodin (411)

Urči konvexní úhel, který svírá velká a malá ručička hodin v čase:
a)   1:00
b)   2:30
c)   4:30
d)   5:20
e)   7:00
f)   8:30
g)   10:00
h)   10:12
Řešení
a)   30°
b)   105°
c)   45°
d)   35°
e)   150°
f)   75°
g)   60°
h)   126°
Matematická úloha – Úhly ručiček hodin
Vloženo do témat:
úhel
Vloženo do ročníků:
7. ročník6. ročník