Trojúhelník v ciferníku (266)

Trojúhelník spojuje na ciferníku cifry 2, 7 a 9.

Vypočítejte velikost vnitřních úhlů trojúhelníku. (Zapište vzestupně podle velikosti.)
Řešení
Úhly mají velikosti 30 °, 75 ° a 75 °.
Matematická úloha – Trojúhelník v ciferníku
Vloženo do témat:
úheltrojúhelník
Vloženo do ročníků:
7. ročník8. ročník