Úhly ve čtyřúhelníku (350)

Tři vnitřní úhly čtyřúhelníku mají velikosti 65 °, 110 °, 140 °.

Vypočtěte velikost čtvrtého úhlu.
Řešení
Čtvrtý úhel má velikost 45 °.
Matematická úloha – Úhly ve čtyřúhelníku
Vloženo do témat:
úhelčtyřúhelník
Vloženo do ročníků:
6. ročník7. ročník