Úhly v hodinách (271)

Určete, za kolik minut urazí minutová ručička:
a)   přímý úhel,
b)   pravý úhel.
Řešení
Přímý úhel urazí minutová ručička za 30 minut, pravý úhel za 15 minut.
Matematická úloha – Úhly v hodinách
Vloženo do témat:
časúhel
Vloženo do ročníků:
7. ročník6. ročník