Vzdálenosti bodů (144)

Jsou dány dvojice bodů v rovině.

Určete vzdálenost bodů v každé dvojici.
a)   A[-4;3], B[4;-3]
b)   C[-2;1], D[2;10]
c)   E[2;-1], F[-5;1]
d)   G[4;-3], H[-5;5]
Řešení
a)   10
b)    sqrt(97)
c)    sqrt(53)
d)    sqrt(145)
Matematická úloha – Vzdálenosti bodů
Vloženo do témat:
analytická geometrie
Vloženo do ročníků:
Střední škola