Část přímého úhlu (376)

Vypočtěte, kolik procent přímého úhlu představuje úhel α o velikosti α = 72 °.
Řešení
Úhel α představuje 40 % přímého úhlu.
Matematická úloha – Část přímého úhlu
Vloženo do témat:
procentaúměra, poměrúhel
Vloženo do ročníků:
7. ročník8. ročník