Adam, Eva a jablka (254)

Adam měl o dvě sedminy více jablek než Eva. Dohromady měli 320 jablek.

Vypočítejte, kolik jablek měl Adam a kolik Eva.
Řešení
Adam měl 140 jablek a Eva měla 180 jablek.
Matematická úloha – Adam, Eva a jablka
Vloženo do témat:
úhelteplota
Vloženo do ročníků:
7. ročník6. ročník