Pravidelný šestiúhelník (237)

Je dán pravidelný šestiúhelník ABCDEF.

Určete velikost úhlu AFC.
Řešení
Velikost úhlu AFC = 60 °
Matematická úloha – Pravidelný šestiúhelník