Pět hodů mincí (320)

Vypočítejte, jaká je pravděpodobnost, že při hodu mincí 5× po sobě padne hlava. (Výsledek zapište ve tvaru zlomku.)
Řešení
Pravděpodobnost je .
Matematická úloha – Pět hodů mincí