Úlohy: 1–2 / 2

1

1. Pět hodů mincí

Vypočítejte, jaká je pravděpodobnost, že při hodu mincí 5× po sobě padne hlava. (Výsledek zapište ve tvaru zlomku.)
Řešení
Pravděpodobnost je .

2. Kolikrát je menší

Vypočtěte, kolikrát je druhá mocnina čísla menší než .
Řešení
Je menší 10krát.
 
1