Rozdíl součtu a součinu (167)

Vypočítejte rozdíl součtu a součinu čísel –7 a –2.
Řešení
–23
Matematická úloha – Rozdíl součtu a součinu