Objem krychlové nádoby (192)

Nádoba tvaru krychle má bez víka povrch 320 centimetrů2.

Vypočítejte její objem v cm3.
Řešení
Objem nádoby je 512 cm3.
Matematická úloha – Objem krychlové nádoby