Úlohy: 1–20 / 38

12

1. Trénování hry na housle

Jirka cvičil o víkendu na housle 1 hodinu a 40 minut. V sobotu cvičil o 18 minut déle než v neděli.

Vypočítejte, kolik minut cvičil Jirka v sobotu na housle.
Řešení
Jirka cvičil v sobotu na housle 59 minut.

2. Majitelé hrušek

Jonáš a Tomáš mají dohromady 86 hrušek. Tomáš má o 14 hrušek více než Jonáš.

Určete:
a)   kolik hrušek má Tomáš,
b)   kolik hrušek má Jonáš.
Řešení
a)   Tomáš má 50 hrušek,
b)   Jonáš má 36 hrušek.

3. Absolutní hodnota

Vypočítejte
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
Řešení
a)   16
b)   8
c)   19
d)   28
e)   7
f)   19

4. Absolutní hodnota

Vypočítejte
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
Řešení
a)   14
b)   9
c)   5
d)   32
e)   32
f)   11

5. Zkrácení prkna

Prkno dlouhé m bylo zkráceno o m.

Vypočítejte, jak dlouhé bylo prkno po odříznutí.
Řešení
Prkno bylo dlouhé m.

6. Řezání dřevěné tyče

Dřevěná tyč byla rozřezána na tři části. První část měřila jednu třetinu délky, druhá jednu třetinu zbytku a třetí část 20 cm.

Vypočítejte:
a)   v cm původní délku tyče,
b)   v cm délky jednotlivých částí.
Řešení
a)   Původní délka tyče byla 45 cm.
b)   První část měřila 15 cm, druhá část 10 cm a třetí část 20 cm.

7. Židle v tělocvičně

V tělocvičně je 30 židlí, které mají různé barvy. 20 židlí je modrých, 5 židlí je červených a zbylé židle jsou zelené.

Vypočítejte, kolik zelených židlí je v tělocvičně.
Řešení
V tělocvičně je 5 zelených židlí.

8. Zdeňkovy úspory

Zdeněk má na svém účtu 5 200 Kč. Každý týden si ze svého účtu vezme 250 Kč jako kapesné a zbytek si nechá na účtu.

Vypočítejte, kolik týdnů si Zdeněk může brát kapesné s tím, že mu na účtu musí zůstat alespoň 1000 Kč.
Řešení
Zdeněk si může brát kapesné po dobu 16 týdnů.

9. Spoření na míč

Lucie a Tomáš se rozhodli, že společně koupí nový míč za své společné peníze. Lucie už naspořila 120 Kč a Tomášek 80 Kč.

Vypočítejte, kolik peněz budou muset ještě naspořit, aby si mohli koupit míč za 300 Kč.
Řešení
Lucie a Tomáš musí ještě naspořit 100 Kč, aby si mohli koupit míč.

10. Peníze Petra a Jakuba

Jakub a Petr mají dohromady 120 korun. Jakub má o 40 korun víc než Petr.

Vypočítejte, kolik korun má každý z nich.
Řešení
Petr má 40 Kč a Jakub má 80 Kč.

11. Sčítání a odčítání

Vypočítejte:
a)   5 + 4 =
b)   10 – 2 =
c)   6 + 2 =
d)   3 + 3 =
e)   8 – 7 =
f)   9 – 5 =
g)   3 – 2 =
h)   2 + 5 =
Řešení
a)   9
b)   8
c)   8
d)   6
e)   1
f)   4
g)   1
h)   7

12. Dvě cesty Kamily

Kamila cestovala na své první cestě hodiny a na druhé hodiny.

Vypočítejte, o kolik více času strávila Kamila na druhé cestě více než na první.
Řešení
Kamila strávila na druhé cestě o hodiny více než na první.

13. Voda ve džbánu

Džbán obsahuje šálku vody. Jana nalila šálku vody do každé z 5 sklenic a šálku vody do jedné sklenice.

Vypočítejte, kolik vody zůstálo ve džbánu.
Řešení
Ve džbánu zůstalo šálku vody.

14. Aritmetické operace

Vypočítejte:
a)   
b)   
c)   
d)   
Řešení
a)   3
b)   269
c)   0
d)   100

15. Radka a její sourozenci

Radka má stejně bratrů a sester. Její bratr Ivan má 3 sestry.

Vypočítejte, kolik dětí je v rodině Radky.
Řešení
V rodině Radky je 5 dětí.

16. Absolutní hodnota

Vypočítejte
a)   
b)   
c)   
d)   
Řešení
a)   2
b)   
c)   5
d)   -7

17. Počet koláčků

Jana měla 15 koláčků. Karel jí snědl 9 koláčků.

Vypočítejte, kolik koláčků Janě zbylo.
Řešení
Janě zbylo 6 koláčků.

18. Pokladničky

Kamila má v pokladničce 90 Kč. Její kamarádka Eva má 5krát více.

Vypočtěte, o kolik korun víc má Eva.
Řešení
Eva má více o 360 Kč.

19. Hodiny na brigádě

Brigádník má na stavbě odpracovat 50 hodin. Zatím pracoval 9 dní po třech hodinách a 3 dny po dvou hodinách.

Vypočítejte, kolik hodin ještě musí brigádník odpracovat.
Řešení
Brigádník ještě musí odpracovat 17 hodin.

20. Rozdíl součtu a součinu

Vypočítejte rozdíl součtu a součinu čísel –7 a –2.
Řešení
–23
 
12