Kolikrát větší (299)

Vypočtěte, kolikrát větší je 6 setin než 24 desetitisícin.
Řešení
Je větší 25krát.
Matematická úloha – Kolikrát větší