Zvětšení stran obdélníku (291)

Jedna strana obdélníku byla zvětšena o 20 % a druhá o 25 %.

Vypočítejte, o kolik procent se zvětšil obsah obdélníku.
Řešení
Obsah obdélníku se zvětšil o 50 %.
Matematická úloha – Zvětšení stran obdélníku