Kvadratické funkce s absolutní hodnotou (241)

Načrtněte graf funkce:
a)   
b)   
c)   
Řešení
a)    Kvadratické funkce s absolutní hodnotou
b)    Kvadratické funkce s absolutní hodnotou
c)    Kvadratické funkce s absolutní hodnotou
Matematická úloha – Kvadratické funkce s absolutní hodnotou