Kvadratická funkce (237)

Je dána kvadratická funkce f:

Určete:
a)   definiční obor funkce f
b)   obor hodnot funkce f
c)   průsečík grafu funkce f s osou y (pokud existuje)
d)   průsečíky grafu funkce f s osou x (pokud existují)
e)   vrchol paraboly
f)   zda je funkce f sudá nebo lichá
g)   v kterých intervalech funkce f roste
h)   v kterých intervalech funkce f klesá
i)   zda je funkce f prostá
j)   inverzní funkci k funkci f
k)   načrtněte graf paraboly
Řešení
a)   Definiční obor funkce je
b)   Obor hodnot funkce je
c)   Průsečík s osou y je
d)   Průsečíky s osou x jsou
e)   Vrchol paraboly je
f)   Funkce f není ani sudá ani lichá
g)   Funkce f je rostoucí v intervalu
h)   Funkce f je klesající v intervalu
i)   Funkce f není prostá.
j)   Inverzní funkce k funkci f neexistuje.
k)    Graf funkce
Vloženo do témat:
grafyfunkce, zobrazení
Vloženo do ročníků:
Střední škola