Kvadratická funkce zadaná třemi body (62)

V kartézské soustavě souřadnic jsou dány body.

Určete předpis kvadratické funkce, která prochází body:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
Řešení
a)   
b)   
c)   nemá řešení
d)   
e)   nekonečně mnoho řešení
f)   
g)   
Matematická úloha – Kvadratická funkce zadaná třemi body
Vloženo do témat:
funkce kvadratické