Násobení zlomků s neznámou (96)

Když sečteme zlomky a dostaneme stejný výsledek, jako když je vynásobíme.

Vypočítejte hodnotu x.
Řešení
Řešením je číslo 7.
Matematická úloha – Násobení zlomků s neznámou
Vloženo do témat:
rovnicezlomky
Vloženo do ročníků:
9. ročníkStřední škola