Tři lodě v přístavu (199)

V přístavu jsou kotveny tři lodě: Loď A, loď B a loď C. Loď A veze 2krát více nákladu než loď B a loď C veze o 100 tun méně nákladu než loď A. Celková hmotnost nákladu všech tří lodí je 1 600 tun.

Vypočítejte:
a)   kolik tun nákladu převáží loď A,
b)   kolik tun nákladu převáží loď B,
c)   kolik tun nákladu převáží loď C.
Řešení
a)   Loď A má 680 tun nákladu.
b)   Loď B má 340 tun nákladu.
c)   Loď C má 580 tun nákladu.
Matematická úloha – Tři lodě v přístavu