Rozloha pokoje na plánku (137)

Rozloha pokoje čtvercového tvaru na výkresu s mírnou 1:150 je 6 cm2.

Určete skutečnou rozlohu pokoje v m2.
Řešení
Pokoj má rozlohu 13,50 m2.
Matematická úloha – Rozloha pokoje na plánku