Vzdálenost na číselné ose (46)

Vypočítejte, které číslo je na číselné ose stejně vzdáleno od čísel 5,30 a 7,70.
Řešení
Číslo 6,50 je na číselné ose stejně vzdáleno od čísel 5,30 a 7,70.
Matematická úloha – Vzdálenost na číselné ose
Vloženo do témat:
číslareálná čísla
Vloženo do ročníků:
6. ročník7. ročník