Rovnice (205)

Řešte rovnice a určete, pro jaké x nemají rovnice smysl.
a)   
b)   
c)   
d)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
Vloženo do témat:
kvadratická rovnicerovnice
Vloženo do ročníků:
Střední škola9. ročník