Vodní nádrž (253)

Vodní nádrž má tvar válce s průměrem podstavy 3 metry a hloubkou 60 cm. Voda v nádrži dosahuje do 60 % výšky nádrže.

Vypočtěte, kolik hektolitrů vody je v nádrži. (Zapište na dvě desetinná místa.)
Řešení
V nádrži je 5,03 hektolitrů vody.
Matematická úloha – Vodní nádrž
Vloženo do témat:
procentaobjemválec
Vloženo do ročníků:
8. ročník9. ročník