Stoupání železniční tratě (244)

Železniční trať má v úseku 1,50 kilometru převýšení 22,50 metru.

Vypočítejte v promile stoupání železniční tratě.
Řešení
Železniční trať má stoupání 15 promile.
Matematická úloha – Stoupání železniční tratě