Výška pravidelného čtyřbokého jehlanu (393)

Pravidelný čtyřboký jehlan má objem 2 160 litrů a délku podstavné hrany 12 dm.

Vypočítejte výšku jehlanu.
Řešení
Výška jehlanu je 45 dm.
Matematická úloha – Výška pravidelného čtyřbokého jehlanu