Násobení a dělení zlomků 6 (215)

Násobte a dělte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Matematická úloha – Násobení a dělení zlomků 6
Vloženo do témat:
zlomky
Vloženo do ročníků:
6. ročník