Ukládání knih do knihovny (138)

Lucie má 5 různých knih, z nichž 2 určité knihy chtějí být vedle sebe na polici.

Vypočítejte, kolika různými způsoby může Lucie uspořádat všech 5 knih na polici s tímto požadavkem.
Řešení
Lucie může naskládat knihy do knihovny 48 možnými způsoby.
Matematická úloha – Ukládání knih do knihovny
Vloženo do ročníků:
Střední škola