Průnik koule a roviny (227)

Určete v cm2 obsah kruhu, který je průnikem koule K(O; 10 cm) a roviny, která je vzdálená od bodu O 6 cm. (Zaokrouhlete na dvě desetinná místa.)

Řešení
Obsah kruhu je 25,13 cm2.
Vloženo do témat:
stereometriekoule
Vloženo do ročníků:
Střední škola