Složení volejbalového týmu (225)

U hřiště stojí 10 mužů a 8 žen.

Určete, kolika způsoby lze vybrat volejbalový tým (který má šest členů), s podmínkou, že:
a)   tým bude obsahovat právě dvě ženy,
b)   maximálně dvě ženy.
Řešení
a)   5 880 možností
b)   8 106 možností
Matematická úloha – Složení volejbalového týmu
Vloženo do témat:
kombinatorikakombinace
Vloženo do ročníků:
Střední škola