Počet ťuknutí při přípitku (331)

Na oslavě se sešlo 15 hostů. Při přípitku si každý s každým ťukl sklenicí právě jednou.

Vypočítejte, kolik zaznělo ťuknutí.
Řešení
Při přípitku zaznělo 105 ťuknutí.
Matematická úloha – Počet ťuknutí při přípitku
Vloženo do témat:
kombinatorika
Vloženo do ročníků:
Střední škola