Výběr filmů (110)

Evžen si stáhl 5 různých filmů ale má čas si pustit pouze 3, je jedno v jakém pořadí.

Vypočítejte, kolika různými způsoby může Evžen vybrat filmy, které si pustí.
Řešení
Evžen může vybrat filmy 10 různými způsoby.
Matematická úloha – Výběr filmů
Vloženo do témat:
kombinatorikakombinace
Vloženo do ročníků:
Střední škola