Půjčka na pračku (283)

Paní Oliverová si vzala na půjčku pračku v hodnotě 8 100 Kč. Měsíčně splácí 900 Kč. Již splatila 4 500

Vypočtěte, kolik měsíců bude paní Oliverová ještě splácet.
Řešení
Počet měsíců, v kterých bude Oliverová ještě splácet, je 4.
Matematická úloha – Půjčka na pračku
Vloženo do témat:
algebrarovnice
Vloženo do ročníků:
4. ročník5. ročník