Úlohy: 1–1 / 1

1

1. Řazení vagónů

Vypočtěte, kolika způsoby můžeme seřadit 5 vagonů, když ve třech vagonech je písek a ve dvou je cement
Řešení
Vagóny můžeme seřadit 10 způsoby.
 
1