Práce stroje (243)

Stroj vyrobil za 8 hodin 120 výrobků.

Vypočítejte, kolik výrobků stroj vyrobí za 22 hodin.
Řešení
Za 22 hodin vyrobí stroj 330 výrobků.
Matematická úloha – Práce stroje
Vloženo do témat:
trojčlenkapřímá úměra
Vloženo do ročníků:
4. ročník